SPORT & BEWEGEN

De Brede School Noord heeft een sporthal waar veel verschillende verenigingen sporten. Ook het Huis voor de Sport Groningen is in het gebouw gevestigd en draagt onder andere zorg voor sport en bewegen in het naschools aanbod en voor specifieke doelgroepen.

WELZIJN & ZORG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft met haar partners een ruimte in de Brede School. Diverse stichtingen en zorgorganisaties zijn actief in het bieden van hulp, ondersteuning of andere dienstverlening aan de bewoners van Delfzijl.
De Stichting Welzijn en Dienstverlening is er bijvoorbeeld voor het opbouwwerk, buurtmaatschappelijk werk en tiener/jongerenwerk.

CULTUUR & RECREATIE

Het Buurthuis van de Brede School heeft vele, multifunctionele ruimtes ter beschikking. Hier wordt een variatie aan activiteiten georganiseerd, zoals sjoelen en klaverjassen, Tafeltennis, de Videogroep ’76, de Hobby- & Snijclub en meer. Het IVAK verzorgt de cultuureducatie onder en na schooltijd. De naschoolse activiteiten voor kinderen worden georganiseerd door het onderwijs, in samenhang met verenigingen, Huis voor de Sport, SW&D, het IVAK en anderen.

ONDERWIJS & OPVANG

De kinderen van Delfzijl Noord kunnen terecht voor onderwijs en opvang in de Brede School Noord. Er is een openbare basisschool, een christelijke basisschool en voorzieningen voor peuters, voorschoolse-, tussenschoolse en naschoolse opvang bij Kids2B.

kids2b_14_2013
Noord
LOGO-BS
paars_blok